Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/3/22
Anotatacja strukturalna


  1. Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2022-19911-97050
  2. Składanie ofert e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe z dn. 07.03.2022”.
  3. Termin składania ofert: 14 marca 2022 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności