• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe
na usługę: przygotowanie automatycznego klasyfikatora oznaczającego w tekście polskim wyrażenia kwantyfikujące
dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Specyfikacja:

  1. Klasyfikator powinien być oparty na rozwiązaniach z dziedziny uczenia maszynowego.
  2. Dane treningowe (uczące) dla klasyfikatora stanowić będzie wzorcowy korpus NKJP1M w dwóch oddzielnych postaciach: z oznaczonymi ręcznie wyrażeniami kwantyfikującymi oraz z oznaczonymi automatycznie za pomocą parsera COMBO rozbiorami zależnościowymi zdań znajdujących się w korpusie. Ewentualne scalenie obu wersji korpusu w jeden zasób (o ile będzie to potrzebne) spoczywa na zleceniobiorcy.
  3. Klasyfikator powinien być stworzony tak, by mógł być uruchamiany na współczesnych wersjach systemu Linux (np. Ubuntu 18.04 i nowszych) z wykorzystaniem ogólnodostępnych bibliotek programistycznych.
  4. Klasyfikator powinien zostać poddany standardowym procedurom ewaluacyjnym, jak np. dziesięciokrotna walidacja krzyżowa. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji oraz skrypty ewaluujące powinny zostać dostarczone wraz z klasyfikatorem.
  5. Zleceniobiorca powinien dostarczyć również podstawową dokumentację oprogramowania, umożliwiającą wykorzystanie klasyfikatora w dalszych pracach projektowych oraz prowadzenie w przyszłości zmian w samym programie. Klasyfikator i dokumentacja powinny w szczególności uwzględniać możliwość modyfikacji danych treningowych polegającej na rozszerzeniu zestawu cech opisujących wyrażenia kwantyfikujące, dzięki czemu klasyfikator mógłby być ponownie wytrenowany i wykorzystany bez ingerencji ze strony zleceniobiorcy.
  6. Zleceniobiorca powinien dostarczyć również programy konwertujące dane treningowe z formatów wejściowych NKJP1M na format wejściowy klasyfikatora (jeśli będzie on inny), a także programy konwertujące dane w formacie wyjściowym klasyfikatora na format TEI NKJP oraz CONLL (format kolumnowy rozbiorów zależnościowych rozszerzony o dodatkowe kolumny z oznaczeniami kwantyfikatorów).
  7. Zleceniobiorca powinien zapewnić również podstawowe wsparcie techniczne przez okres 6 miesięcy na wypadek problemów z działaniem programu, co będzie polegać na usuwaniu błędów w ciągu 5 dni roboczych od ich zgłoszenia.
  8. Zleceniodawca określa termin wykonania zamówienia na 1 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 19 maja 2020 r. godz. 12:00 20 maja 2020 r. godz. 12:00

Adres do składania ofert: zamowienia@ipipan.waw.pl.

Oferta powinna zawierać cenę brutto, która będzie uwzględniać wszystkie koszty zamawiającego (IPI PAN) związane z przedmiotem zamówienia.

Pytania, np. dotyczące specyfikacji i realizacji zamówienia, proszę kierować na ww. adres email.

Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części:
cześć 1 - dostawa pamięci RAM
część 2 - dostawa procesorów
część 3 - dostawa dysków twardych
dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PassMark CPU z dnia 27.01.2020

Zawiadomienie o zmianie w SIWZ [30.01.2020]

Zawiadomienie o zmianie w SIWZ [03.02.2020]

Termin składania ofert: 06 lutego 2020 r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert [06.02.2020]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2 i 3 zamówienia [13.02.2020]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 1 zamówienia [18.02.2020]

Przetarg nieograniczony
na dostawę i wymianę akumulatorów EPL
oraz elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS DPA 50 kVA oraz Tajfun MAXI 120kVA/120kV
wraz z usługami serwisowymi
dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja dla wykonawców [28.04.2020]

Załączniki do SIWZ [28.04.2020]

Termin składania ofert: 05 maja 2020 r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert [05.05.2020]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.05.2020]


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności