Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/12/22
Opracowanie 1000 godzin mowy, którego wynikiem jest spisany tekst mowy


  1. Składanie ofert za pośrednictwem platformy bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.../138618/.
  2. Termin składania ofert: 19 grudnia 2022 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności