Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/2/23
Powiązanie transkrypcji tekstów mówionych
w formacie plików tekstowych albo XML
z odpowiadającymi im nagraniami


  1. Składanie ofert za pośrednictwem platformy bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.../146385/.
  2. Termin składania ofert: 20 lutego 24 lutego 2023 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności