• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/4/22
Anotatacja strukturalna


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/4/22

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/3/22
Anotatacja strukturalna


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/3/22

Przetarg nieograniczony nr EA/ZP-1/2/22
na dostawę energii elektrycznej
prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 9 marca 2022 r. godz. 09:30

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/2/22
Administrator środowiska IT


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/2/22

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/01/22
Stworzenie bazy opinii o produktach na podstawie
wpisów, treści multimedialnych i komentarzy
umieszczonych w sieciach społecznościowych


Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu INFOSTRATEG III
i uzależnia udzielenie zamówienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/01/22


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności