• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

XLIII KONFERENCJA "STATYSTYKA MATEMATYCZNA"


276204 

Instytut Podstaw Informatyki PAN współorganizuje XLIII Konferencje "Statystyka Matematyczna". Konferencja odbędzie się w dniach od 4 grudnia do 12 grudnia 2017 w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej i jej różne zastosowania.

Adres strony www konferencji: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-xliiistatistics

Monografie pod redakcją pracowników IPI PAN wśród 50% najlepiej sprzedających się w 2016 roku e-booków ze SpringerLink eBook Collection


Adv Machine LearnII Comp Inform Syst Industr Manage 

Według opublikowanego przez wydawnictwo Springer (maj 2017) raportu sprzedaży e-booków rozdziały książki "Advances in Machine Learning II", której edytorami są: Jacek Koronacki, Zbigniew Raś (UNC Charlotte, USA), Sławomir Wierzchoń i Janusz Kacprzyk (IBS PAN) od chwili publikacji w 2009 roku były zakupione przez 31,816 użytkowników (źródło: Bookmetrix logo BookMetrix). Podobnie, rozdziały książki „Computer Information Systems and Industrial Management”, LNCS 7564, której edytorami są Agostino Cortesi (University Ca’ Foscari of Venice), Nabendu Chaki (University of Calcutta), Khalid Saeed (AGH, Kraków) i Sławomir Wierzchoń zostały zakupione, od jej publikacji w 2012 roku, przez 25,668 użytkowników (źródło: Bookmetrix logo BookMetrix). Oznacza to, że obie książki znajdują się wśród 50% najlepiej sprzedających się w 2016 e-booków ze SpringerLink eBook Collection.

Nagroda im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki


ALGORYTMY ANALIZY SKUPIEŃ

Monografia pt. Algorytmy analizy skupień autorstwa profesorów Sławomira T. Wierzchonia oraz Mieczysława A. Kłopotek została uhonorowana Nagrodą za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk w pierwszej edycji konkursu im. Profesora Zdzisława Pawlaka.

W takim kontekście dyskutowany jest problem właściwego doboru parametrów tych metod jak i problem ich efektywnej implementacji. Podjęto też próbę systematyzacji zagadnienia oceny jakości uzyskanych skupień, a także zebrano wiedzę na temat miar jakości pokrycia danego zbioru obserwacji. Z praktycznego bowiem punktu widzenia bardziej naturalne jest sformułowanie algorytmu generującego pokrycie danego zbioru obiektów, a nie jego podział.

Kolejnym, istotnym wkładem w dziedzinę jest przedstawienie ujednoliconego materiału dotyczącego algorytmów spektralnej i dyfuzyjnej analizy danych. Przedstawiono zarówno klasyczne już algorytmy grupowania spektralnego jak i ich modyfikacje wynikające ze zróżnicowanych znaczeń nadawanych pojęciu „skupienie”. Uwypuklono związek między metodami cięć przepływów w grafie a wybranymi spektralnymi własnościami laplasjanów grafu.

Wskazywano na formalne analogie między metodami grupowania, by uwypuklić możliwość transferu modyfikacji między metodologiami w celu dalszego rozwoju algorytmów.

Ponadto w monografii omówiono specjalizację wybranych algorytmów do zadań przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Prezentowane są także wybrane rozwiązania dla uczenia częściowo nadzorowanego.

Ranking MBA Perspektywy 2016


MBA 2016

Program MBA - Innovation and Data Analysis prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki PAN wraz z amerykańskim Partnerem Woodbury School of Business zajął 2 MIEJSCE w kategorii KADRA DYDAKTYCZNA oraz 3 MIEJSCE w kategorii OPINIA ABSOLWENTÓW w Rankingu Perspektyw dla Najlepszych Programów MBA w 2016 roku.

Więcej na stronie Studiów Podyplomowych - News.

Best paper award - na konferencji E-Vote-ID 2016


Best Paper Award E-vote-ID 2016

Wojciech Jamroga i Masoud Tabatabaei (Uniwersytet Luksemburski) otrzymali nagrodę za najlepszy artykuł na konferencji E-VOTE-ID 2016 w Bregencji za pracę "Preventing Coercion in E-Voting: Be Open and Commit".

Praca była dofinansowana w ramach projektu finansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej pn. ReVINK (Representation and Verification of Interaction and Knowledge; PIEF-GA-2012-626398).

E vote ID


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności