Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Przetarg nieograniczony
na dostawę laptopów w podziale zamówienia na 5 części dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00074257/01

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści i zmianie SWZ z 09.06.2021

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści i zmianie SWZ z 11.06.2021

Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2021/BZP 00074257/01 [09.06.2021]

Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2021/BZP 00074257/02 [11.06.2021]

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00074257 [14.07.2021]

Specyfikacja warunków zamówienia

Zal. 1 Projektowane postanowienia umowy

Zal. 2.1. Formularz oferty - cz.1 zamówienia

Zal. 2.2. Formularz oferty - cz.2 zamówienia

Zal. 2.3. Formularz oferty - cz.3 zamówienia

Zal. 2.4. Formularz oferty - cz.4 zamówienia

Zal. 2.5. Formularz oferty - cz.5 zamówienia

Zal. 3 Formularz wymaganych parametrów technicznych
Zal. 3 Formularz wymaganych parametrów technicznych - zmiana [09-06-2021]

Zal. 4 Oświadczenie wykonawcy

Zal. 5 Klauzula informacyjna RODO

Zal. 6.1 Wyniki PassMark do oceny parametrów

Zal. 6.2 Wyniki PassMark do oceny parametrów

Termin składania ofert: 15 czerwca 2021 r. godz. 9:00; 17 czerwca 2021 r. godz. 9:00 18 czerwca 2021 r. godz. 12:30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1 [29.06.2021]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 [29.06.2021]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 3 [29.06.2021]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 4 [29.06.2021]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 5 [29.06.2021]

Ogloszenie o wykonaniu umowy w Części 5 [11.08.2021]


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności