Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/4/21
Ekspertyza prawna z zakresu praw autorskich na potrzeby projektu DARIAH-PL


  1. Składanie ofert e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Ekspertyza prawna DARIAH PL”
  2. Termin składania ofert: 14 kwietnia 2021 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności