Archiwum ofert pracy IPI PAN

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 

Oferowane stanowisko dotyczy redakcji czasopisma naukowego Journal of Language Modelling.

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

  • ukończone studia pierwszego stopnia,
  • doświadczenie w obsłudze systemu Open Journal System (szczególnie pożądana znajomość wersji 3 systemu),
  • biegła znajomość języka angielskiego w piśmie,
  • zdolności organizacyjne potwierdzone np. doświadczeniem w prowadzeniu redakcji czasopisma lub organizacji konferencji.

Praca w wymiarze 42 godzin miesięcznie będzie rozliczana w formie umowy zlecenia. Oferowana płaca: 1500 zł brutto miesięcznie

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. życiorys (CV),
  2. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 27 września 2021 r. na adres:

jlm@ipipan.waw.pl

lub

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "Konkurs na sekretarza redakcji JLM"

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności