Archiwum ofert pracy IPI PAN

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie wniosków projektowych w zakresie finansowym i organizacyjnym,
 • rozliczanie projektów (przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń oraz zapytań ofertowych),
 • monitorowanie bieżącej realizacji finansowej projektów,
 • przestrzeganie zasad finansowania określonych w wytycznych do projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
 • sprawdzanie zgodności wydatkowania środków w projektach z warunkami ich finansowania,
 • stały kontakt z przedstawicielami instytucji pośredniczących i wdrażających,
 • ciągłe aktualizowanie wiedzy z zakresu dofinansowań dla nauki i biznesu,
 • udział w pracach organizacyjnych konferencji, sympozjów i innych spotkań naukowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy,
 3. znajomość przepisów w szczególności w zakresie finansów publicznych i finansowania projektów,
 4. znajomość zagadnień finansowania projektów badawczych finansowanych ze środków budżetowych, funduszy unijnych, funduszy strukturalnych,
 5. wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi,
 6. umiejętność obsługi komputera,
 7. znajomość języka angielskiego,
 8. umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagania niezbędne:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach naukowo – badawczych,
 2. znajomość problematyki kosztorysowania prac badawczych i ich rozliczania

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. ambitne i ciekawe zadania,
 3. pracę w zespole renomowanego Instytutu,
 4. możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 31 maja 2018 r. na adres:

agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl

lub

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

 


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności