13.11.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Piotr Rybak (Instytut Podstaw Informatyki PAN)


Streszczenie (autorskie):

Mimo że odpowiadanie na pytania (ang. Question Answering) jest jednym z popularniejszych zagadnień przetwarzania języka naturalnego, to do niedawna było ono praktycznie nieobecne w polskim środowisku naukowym. Ostatnie lata przyniosły jednak rozkwit prac związanych z tym tematem. Podczas tego wystąpienia opowiem na czym polega zagadnienie odpowiadania na pytania, jak działają obecne systemy rozwiązujące ten problem, a także jakie zbiory danych oraz modele są dostępne dla języka polskiego. W szczególności opowiem o zasobach tworzonych w IPI PAN, czyli zbiorach danych !PolQA i !MAUPQA, oraz modelu Silver Retriever. Na koniec wskażę dalsze kierunki prac, które wciąż pozostają otwarte jeśli chodzi o odpowiadanie na pytania w języku polskim.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności