27.02.2023 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Sebastian Vincent (University of Sheffield)


Streszczenie (autorskie):

Wydajne użycie kontekstu pochodzącego z wewnątrz lub spoza tłumaczonego tekstu pozostaje jedną z krytycznych luk pomiędzy tłumaczeniem profesjonalnym a maszynowym. Dotychczasowo, badania koncentrowały się głównie na pojedynczych, dobrze zdefiniowanych typach kontekstu, takich jak poprzednie zdania, lub dyskretne zmienne (np. płeć mówcy). Niniejsza praca przedstawia MTCue, framework neuronowego tłumaczenia maszynowego, który, przepisując dyskretny kontekst na tekst, uczy się abstrakcyjnej reprezentacji kontekstu pozwalającej na transfer pomiędzy różnymi ustawieniami danych oraz wykorzystanie podobnych sygnałów, gdy danych jest niewiele. Eksperymenty w sześciu parach językowych w domenie dialogu z dostępem do metadanych i poprzednich zdań wykazują wyraźny wzrost jakości tłumaczenia w stosunku do bezkontekstowego systemu. Dalsza analiza pokazuje, że enkoder kontekstu w MTCue uczy się reprezentacji zorganizowanej w odniesieniu do specyficznych atrybutów, takich jak formalność, efektywnie umożliwiając ich kontrolę bez trenowania. Wstępne szkolenie na metadanych i poprzednich zdaniach pozwala również MTCue uczyć się nowych kodów kontrolnych z mniejszą ilością danych.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności