28.11.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Aleksander Wawer (Instytut Podstaw Informatyki PAN), Justyna Sarzyńska-Wawer (Instytut Psychologii PAN)


Streszczenie (autorskie):

Kłamstwo jest integralną częścią codziennej komunikacji zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W niniejszym wystąpieniu przedstawimy wyniki uzyskane na zbiorze blisko 1500 prawdziwych i fałszywych wypowiedzi, z których połowa to transkrypcje, a druga połowa to wypowiedzi pisemne, pochodzące z prawdopodobnie największego badania nad kłamaniem w języku polskim. W pierwszej części referatu zbadamy różnice między twierdzeniami prawdziwymi i fałszywymi: sprawdzimy, czy różnią się pod względem złożoności i wydźwięku, a także cech takich jak długość wypowiedzi, konkretność i rozkład części mowy. W drugiej części referatu opowiemy o budowaniu modeli, które automatycznie odróżniają prawdziwe od fałszywych wypowiedzi, uwzględniając proste podejścia, jak modele trenowane na cechach słownikowych, jak i bardziej złożone, pre-trenowane sieci neuronowe typu transformer. Opowiemy także o próbie wykrywania kłamania z wykorzystaniem metod automatycznego fact-checkingu i przedstawimy wstępne wyniki prac nad interpretowalnością (objaśnialnością) modeli wykrywających kłamanie.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności