06.06.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Cezary Klamra, Grzegorz Wojdyga (Instytut Podstaw Informatyki PAN), Sebastian Żurowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Paulina Rosalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Applica.ai), Matylda Kozłowska (Oracle Polska), Maciej Ogrodniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

Przedstawimy metodę transferu stylu tekstu do zastępowania wyrażeń wulgarnych ich niewulgarnymi odpowiednikami polegającą na dostrojeniu trzech wstępnie wytrenowanych modeli językowych (GPT-2, GPT-3 i T-5) na nowo powstałym korpusie równoległym par zdań wulgarnych i niewulgarnych. Następnie ocenimy otrzymane modele, sprawdzając ich dokładność transferu stylu, zachowanie treści i jakość języka. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, proponowane rozwiązanie jest pierwszym tego typu dla języka polskiego. Tekst opisujący prezentowane rozwiązanie został przyjęty na konferencję ICCS 2022.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności