11.04.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Daniel Ziembicki (Uniwersytet Warszawski), Anna Wróblewska, Karolina Seweryn (Politechnika Warszawska)

Streszczenie (autorskie):

Przedmiotem wystąpienia będą cztery zagadnienia: (1) zjawisko faktywności we współczesnej polszczyźnie, (2) wykrywanie relacji wynikania, sprzeczności i niezależności w tekście, (3) stworzony przez nas językowy zbiór danych skupiony na opozycji faktywność-niefaktywność oraz (4) omówienie wyników wytrenowanych na zbiorze danych z punktu (3) modeli ML, których celem było przewidywanie relacji semantycznych z punktu (2).


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności