Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki
Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Art. 89. ust. 2 ustawy

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 Nr 96, poz.619 z późniejszymi zmianami).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać istotne osiągnięcia w obszarze:

 • Kryptografii, w szczególności w:
  • projektowaniu algorytmów kryptograficznych (szyfry symetryczne, algorytmy z kluczem publicznym, funkcje skrótu)
  • kryptoanalizie współczesnych algorytmów i standardów kryptograficznych (szyfry blokowe i strumieniowe oraz funkcje skrótu)
  • projektowaniu protokołów kryptograficznych (obliczenia wielostronne, protokoły ze współdzieleniem sekretu)

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 lipca 2018 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2018 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności