Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na

stanowiska doktorantów

w multidyscyplinarnym
Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)
(http://zbo.ipipan.waw.pl)

Podania można składać do 2018-07-16. Podania powinny w tytule zawierać: „ZBO aplikacja na doktoranta”. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2018-08-06.

Termin rozpoczęcia pracy: 2018-09-01, lub inny po uzgodnieniu obu stron.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi osobami chcącymi się poświęcić pracy naukowej i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: biologii, chemii lub przetwarzaniu i analizie danych.

Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie informatyki, bioinformatyki, biologii, biotechnologii, chemii lub dziedzin pokrewnych; do konkursu mogą także przystąpić studenci ostatniego roku studiów z terminem obrony nie późniejszym niż 30 września 2017,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy w dziedzinach, których podstawowa znajomość jest niezbędna do wielopłaszczyznowego analizowania danych w projekcie,
 • przynajmniej podstawowa znajomość programowania w jednym języku,
 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • znajomość środowiska R,
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • wiedza z zakresu statystyki,
 • doświadczenie w analizie danych wielowymiarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony)
 • list polecający
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień.

Warunki stanowiska:

 • początkowa wysokość stypendium 3000 zł miesięcznie. Umowa na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • data rozpoczęcia pracy na stanowisku doktoranta: nie później niż 01.10.2017.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z kopią do m.dabrowski@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: „Symfonia aplikacja na doktoranta”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.07.2017
Termin roztrzygnięcia konkursu: 20.07.2017

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej (lub elektronicznie przez Skype).

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności