Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Asystenta
w Zespole Biologii Obliczeniowej
(1 etat)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu fizyki, chemii, biologii, informatyki, analizy danych lub nauk pokrewnych (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • posiadanie doświadczenia w bioinformatycznej pracy z przetworzonymi danymi omicznymi (np. ChIP-seq, RNA-seq),
 • posiadanie wiedzy z zakresu biologii molekularnej,
 • posiadanie przynajmniej jednej publikacji naukowej,
 • posiadanie biegłej umiejętności programowania przynajmniej w jednym języku np. Python, R, JavaScript,
 • doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys naukowy (CV) w tym: wykaz osiągnięć naukowo-badawczych, tj.: wykaz publikacji naukowych, stypendiów, nagród, wystąpień na konferencjach,
 • list motywacyjny1,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,
 • oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 • oświadczenie wyrażające zgodę, w przypadku wygrania konkursu, na zaliczenie do liczby osób prowadzących w IPI PAN prace badawcze oraz o zaliczeniu do liczby N w dziedzinach i dyscyplinach prowadzenie badań,
 • listy polecające.

Rodzaj umowy:

 • Umowa o pracę, pełen etat;
 • Planowane zatrudnienie od 01.01.2021;

Proces rekrutacji

 • Przyjmowanie zgłoszeń w okresie: do
 • Miejsce i forma składania dokumentów: W formie elektronicznej (pliki pdf) na adresy mailowe: m.dabrowski@ipipan.waw.pl, a.olszewska@ipipan.waw.pl z dopiskiem "Konkurs na stanowisko asystenta ZBO".
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 27 grudnia 2021 r.
 • Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
 • Zapytania należy przesłać drogą elektroniczną do: m.dabrowski@ipipan.waw.pl lub do działu kadr IPI PAN na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności