Archiwum ofert pracy IPI PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowiska

asystenta / programisty

w Zespole Inżynierii Lingwistycznej

Stanowiska dotyczą pracy w ramach projektu HOMADOS (homados.ipipan.waw.pl), finansowanego z grantu nr PPN/PPO/2018/1/00006 w programie „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt obejmuje badania nad metodami i narzędziami do zarządzania wiarygodnością dokumentów w sieci Internet, w szczególności poprzez wykrywanie szkodliwych treści (np. ‘fake news’) oraz rekomendowanie wiarygodnych źródeł (np. publikacji naukowych).

Podstawowe kwalifikacje:

  • tytuł magistra informatyki, matematyki, językoznawstwa lub pokrewnych dziedzin,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • praktyczna wiedza w zakresie uczenia maszynowego (ML) i/lub przetwarzania języka naturalnego (NLP),
  • dobra znajomość języka programowania (np. Java, Python) i/lub języków skryptowych (np. R, Python, Matlab).

Dodatkowe atuty:

  • doświadczenie uczestnictwa w pracy naukowej,
  • znajomość metod głębokiego uczenia maszynowego (‘deep learning’).

Zadania

Zadaniem poszukiwanych osób będzie prowadzenie badań naukowych (we współpracy z grupą projektową) nad metodami ML i NLP w obszarze zarządzania wiarygodnością treści. Obejmuje to projektowanie nowych rozwiązań, implementowanie ich, przeprowadzanie eksperymentów, zarówno w ramach zadań wyznaczonych przez plan projektu, jak i własnej inicjatywy. Zatrudnione osoby będą mogły włączyć się także w inne badania prowadzone w dynamicznym Zespole Inżynierii Lingwistycznej (zil.ipipan.waw.pl).

Zatrudnienie

Dostępne są dwa stanowiska asystenta lub programisty w zakresie ¾ etatu na okres 21 miesięcy. Czas rozpoczęcia pracy do ustalenia – najlepiej w lipcu 2020. Proponowane wynagrodzenie wynosi około 6200 zł brutto.

Proces rekrutacji

Zgłoszenia należy przesyłać do na adres piotr.przybyla@ipipan.waw.pl.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
  2. życiorys naukowy z uwzględnieniem ewentualnych aktywności naukowych (publikacji, konferencji, nagród)

W drugim etapie rekrutacji niektórzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wszelkich informacji udziela kierownik projektu, dr inż. Piotr Przybyła piotr.przybyla@ipipan.waw.pl.

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności