Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN

{Poniżej wyniki wyszukiwania} Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Imię i nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu email
@ipipan.waw.pl
dr Anna Andrzejczuk - urlop bezpłatny Pracownik badawczo-techniczny 232 22 380-05-71 a.andrzejczuk
Paweł Bielawski Dział Eksploatacji Systemów Komputerowych 237 22 380-05-74 p.bielawski
prof. dr hab. Andrzej Blikle - urlop bezpłatny Profesor - - -
dr Piotr Borkowski Asystent 203 22 380-05-33 p.borkowski
mgr Monika Borys Pracownik badawczo-techniczny - - m.borys
dr hab. Stanisław Bylka - urlop bezpłatny Profesor Instytutu 308 22 380-06-08 s.bylka
dr Szymon Chojnacki - urlop bezpłatny Adiunkt 206 - s.chojnacki
dr Krzysztof Ciesielski - urlop bezpłatny Adiunkt 204 - k.ciesielski
Michał Ciesiołka Inspektor Ochrony Danych / Stanowisko ds. Organizacji Badań 104 22 380-05-04 m.ciesiolka
Marta Czanik-Kawecka Radca Prawny 111 22 380-05-14 m.czanik-kawecka
dr Dariusz Czerski Asystent 209 22 380-05-32 d.czerski
dr Michał J. Dąbrowski Adiunkt 342 22 380-06-12 m.dabrowski
dr hab. Łukasz Dębowski Profesor Instytutu 223 22 380-05-53 l.debowski
Anna Długołęcka Zarządzanie Projektami 120 22 380-05-18 a.dlugolecka
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Drabent Profesor 303 22 380-06-19 w.drabent
dr inż. Michał Dramiński Asystent 341 22 380-05-73 m.draminski
mgr Wiktor Eźlakowski Pracownik badawczo-techniczny - - w.ezlakowski
dr Diego Feinmann Adiunkt 241 22 380-05-36 d.feinmann
dr hab. Wojciech Guz Pracownik badawczo-techniczny - - w.guz
dr hab. Elżbieta Hajnicz Profesor Instytutu 216 22 380-05-46 e.hajnicz
prof. dr hab. Wojciech Jamroga Profesor 353 22 380-06-28 w.jamroga
mgr Marta Jardanowska Asystent 310 22 380-06-10 m.jardanowska
prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz Profesor 221 22 380-05-51 s.jaroszewicz
dr Dariusz Kalociński Adiunkt 250 22 380-05-80 d.kalocinski
Jolanta Kamińska Dział Administracyjny 249 22 380-05-79 j.kaminska
mgr inż. Mateusz Kamiński Asystent 305 22 380-05-91 m.kaminski
dr Witold Kieraś Adiunkt 210 22 380-05-71 w.kieras
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek Profesor 208 22 380-05-38 m.klopotek
dr Michał Knapik - urlop bezpłatny Adiunkt 302 22 380-06-27 m.knapik
Marta Knyt Dział Finansowo-Księgowy 114 22 380-05-87 m.knyt
dr Łukasz Kobyliński Adiunkt 229 22 380-05-59 l.kobylinski
prof. dr Henryk Jan Komorowski Pracownik badawczo-techniczny 343 22 380-06-13 j.komorowski
mgr Dorota Komosińska Pracownik badawczo-techniczny 231 22 380-5-62 d.komosinska
mgr Krzysztof Kossobudzki Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 127 22 380-05-31 k.kossobudzki
mgr Katarzyna Krasnowska-Kieraś Pracownik badawczo-techniczny 210 22 380-05-71 k.krasnowska-kieras
Sławomir Król Dział Administracyjny - 22 380-05-30 s.krol
Waldemar Kuderski Dział Administracyjny 11A 22 380-05-29 w.kuderski
mgr Damian Kurpiewski Asystent 350 22 380-06-25 d.kurpiewski
prof. dr Marta Kwiatkowska Profesor 307 22 380-06-07 Marta.Kwiatkowska@cs.ox.ac.uk
dr inż. Eryk Laskowski Asystent 301 22 380-06-01 e.laskowski
Iwona Łabuzowska Dział Finansowo-Księgowy /Kasa 115, 117 22 380-05-15 i.labuzowska
dr Małgorzata Łazęcka - urlop bezpłatny Asystent 224 22 380-05-78 m.lazecka
prof. dr hab. Marek Łaziński Pracownik badawczo-techniczny - - m.lazinski
Marta Maciocha Dział Finansowo-Księgowy 121 22 380-06-02 m.maciocha
dr Marcin Malawski - urlop bezpłatny Pracownik badawczo-techniczny 308 22 380-06-08 m.malawski
dr hab. Małgorzata Marciniak Profesor Instytutu 217 22 380-05-47 m.marciniak
dr Łukasz Maśko Asystent 301 22 380-06-01 l.masko
prof. dr hab. Stanisław Matwin Profesor 351 +1-902-494-4320 stan@cs.dal.ca
prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz - urlop bezpłatny Profesor 352 22 380-05-84 a.mazurkiewicz
dr Artur Męski - urlop bezpłatny Asystent 350 22 380-06-25 a.meski
prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz - urlop bezpłatny Pracownik badawczo-techniczny 351 22 380-05-90 zbyszek@cs.adelaide.edu.au
prof. dr hab. Jan Mielniczuk Profesor 222 22 380-05-52 j.mielniczuk
mgr Martyna Miernecka Pracownik badawczo-techniczny 235 566 m.miernecka
dr Łukasz Mikulski Adiunkt 305 591 l.mikulski
Marek Miszewski Dział Administracyjny (kierownik) 120 22 380-05-12 m.miszewski
dr hab. inż. Paweł Morawiecki Profesor Instytutu 347 22 380-05-97 p.morawiecki
dr hab. Agnieszka Mykowiecka Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Profesor Instytutu 218 22 380-05-48 a.mykowiecka
Elżbieta Niewiadowska Dział Finansowo-Księgowy / Kadry 116 22 380-05-16 e.niewiadowska
mgr Bartłomiej Nitoń Pracownik badawczo-techniczny 230 560 b.niton
dr hab. Maciej Ogrodniczuk Profesor Instytutu 233 22 380-05-63 m.ogrodniczuk
Agnieszka Olszewska Stanowisko ds. Pracowniczych / Kadry 105 22 380-05-05 a.olszewska
Adam Owczuk Dział Informacji Naukowej 122 22 380-05-21 a.owczuk
dr Agnieszka Patejuk Adiunkt 228 22 380-05-58 a.patejuk
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek Dyrektor Instytutu, Profesor 126 22 380-05-02 w.penczek
dr Małgorzata Perycz Adiunkt 340 594 m.perycz
prof. dr hab. Józef Pieprzyk Profesor Instytutu 347 22 380-05-97 josef.pieprzyk@qut.edu.au
Monika Płódowska Dział Administracyjny 249 22 380-05-79 m.plodowska
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski Profesor 219 22 380-05-49 a.przepiorkowski
dr inż. Piotr Przybyła - urlop bezpłatny Adiunkt 240 22 380-05-09 p.przybyla
Grzegorz Rostek Dział Administracyjny - 22 380-05-30 g.rostek
dr Krzysztof Rudaś Adiunkt 247 22 380-05-77 k.rudas
dr Michał Rudolf Pracownik badawczo-techniczny - - m.rudolf
dr Piotr Rychlik Pracownik badawczo-techniczny 231 22 380-05-61 p.rychlik
Krystyna Salamonik-Latos Główna Księgowa 113 22 380-05-13 k.salamonik-latos
mgr Teofil Sidoruk Asystent 350 22 380-06-25 t.sidoruk
Waldemar Słonina Dział Eksploatacji Systemów Komputerowych 238 22 380-05-68 w.slonina
Monika Słowińska Dział Administracyjny / Recepcja - 22 380-05-30 m.slowinska
dr Bartłomiej Starosta Pracownik badawczo-techniczny 209 22 380-05-32 b.starosta
Krzysztof Szczepanek Dział Administracyjny - 22 380-05-30 k.szczepanek
Magdalena Świątkiewicz Dział Administracyjny 119 22 380-05-67 m.swiatkiewicz
dr Paweł Teisseyre Adiunkt 225 22 380-05-55 p.teisseyre
Aleksandra Tomaszewska Pracownik badawczo-techniczny - - a.tomaszewska
Beata Trzcińska Dział Administracyjny 349 22 380-05-89 b.trzcinska
prof. dr hab. inż. Marek Tudruj - urlop bezpłatny Profesor 351 22 380-05-90 m.tudruj
dr Aleksander Wawer Adiunkt 226 22 380-05-56 a.wawer
prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń - urlop bezpłatny Profesor 208 22 380-05-38 s.wierzchon
dr hab. Marcin Woliński Profesor Instytutu 220 22 380-05-50 m.wolinski
dr Joanna Wołoszyn Pracownik badawczo-techniczny - - j.woloszyn
dr hab. Beata Wójtowicz Pracownik badawczo-techniczny - - b.wojtowicz
dr Alina Wróblewska Adiunkt 227 22 380-05-57 a.wroblewska
Halina Wyszyńska Dział Administracyjny 349 22 380-05-89 h.wyszynska
Jan Zalewski Dział Administracyjny - 22 380-05-30 j.zalewski
mgr Sebastian Zawada Asystent 243 22 380-05-39 s.zawada
mgr Natalia Zawadzka-Paluektau Pracownik badawczo-techniczny - - n.zawadzka-paluektau
Jan Ziółkowski Sekretariat Rady Naukowej / Zarządzanie Projektami 112 22 380-05-69 j.ziolkowski

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności