Zamówienia Publiczne Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-3/11/23
Opracowanie metody modelowania zależności derywacyjnych
za pomocą modeli uczenia maszynowego


  1. Składanie ofert e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-3/11/23”.
  2. Termin składania ofert: 15 listopada 2023 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności