Institute seminar:

Information

Mondays, o godz. 12:00
Place of the seminar: ICS PAS seminar room
5 Jana Kazimierza Str
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

29.02.2016 - Institute Seminar - 13:00, Michał Knapik (ICS PAS)

29 02 2016 knapik

Zaprezentujemy nową metodę redukcji przestrzeni planów w dziedzinie obiektowej. Pierwotną motywacją naszej pracy była chęć usprawnienia syntezy zbioru wszystkich sposobów kompozycji usług sieciowych w ramach systemu PlanICS. W uproszczonej, abstrakcyjnej wersji, kompozycja usług zakłada iż żadne obiekty nie są zużywane: np. zasoby spożytkowane w celu wyprodukowania pojazdu mogą posłużyć produkcji kolejnego. Jak się okazuje, pozwala to na liniową i monotoniczną reprezentację planów kompozycji. Pokazujemy, jak dokonać w uproszczonej, liniowej dziedzinie planowania syntezy zbiorów usług, które nie mogą być nośnikiem żadnego planu w dziedzinie pierwotnej. Zbiory te nazywane przez nas 'nie-planami', pozwalają na znaczną redukcję przestrzeni przeszukiwania w dziedzinie pierwotnej. Metoda cechuje się pewną ogólnością i może być stosowana jako heurystyka przy analizie wielu problemów trudnych.


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration