{Strona główna Instytutu Podstaw Informatyki PAN}

{Aktualności}

Misja Instytutu

Misją Instytutu, jako jednego z wiodących badawczych ośrodków informatycznych w Polsce, jest: prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, nauczanie na drugim i zwłaszcza trzecim poziomie kształcenia wyższego oraz współpraca lub koordynacja współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w ramach dużych projektów informatycznych.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności