09.05.2016 - Institute Seminar - 13:00, prof. Stan Matwin (ICS PAS and Dalhousie University, Kanada)

09 05 2016 matwin

Na wstępie prezentacji zarysuję historię Big Data i jej składowych technologii. Podejmę próbę określenia pojęcia Big Data nieco różnego od klasycznej definicji "4V". Propozycja ta zostanie zilustrowana krótkim przeglądem danych wydających się spełniać wszelkie definicje Big Data, a dotyczących eksploatacji mórz i oceanów. Przedstawię bieżące prace nad metodami analizy tych danych (z naciskiem na metody maszynowego uczenia się ), prowadzone obecnie w Institute for Big Data Analytics, Dalhousie University. Pod koniec prezentacji zarysuję i podam pod dyskusję kilka zagadnień stanowiących – w mojej opinii - zasadnicze wyzwania, zarówno techniczne jak i społeczne, stojące przed Big Data.

Staszek Matwin jest Profesorem oraz “Canada Research Chair” w Faculty of Computer Science, Dalhousie University, Halifaks, Kanada. Dyrektor Institute for Big Data Analytics, pierwszej tego typu placówki naukowej w Kanadzie. Były prezes Canadian Artificial Intelligence Society. Członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencjii, od pięciu lat prowadzi konkurs PSSI na najlepszą polską dysertację doktorską z tej dziedziny. Posiada m. in. tytuł ECCAI Fellow. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę analizy danych tekstowych, eksploracji danych, oraz prywatności danych.
Dalhousie University Halifax, N.S.

ATTENTION! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change your browser settings, you automatically agree to this.

I understand