Przetarg nieograniczony
na dostawę laptopów w podziale zamówienia na 4 części dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00108331/01

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści i zmianie SWZ z 09.07.2021

Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2021/BZP 00108331/01 [09.07.2021]

Specyfikacja warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert [16.07.2021]

Zal. 1 Projektowane postanowienia umowy

Zal. 2.1. Formularz oferty - cz.1 zamówienia

Zal. 2.2. Formularz oferty - cz.2 zamówienia

Zal. 2.3. Formularz oferty - cz.3 zamówienia

Zal. 2.4. Formularz oferty - cz.4 zamówienia

Zal. 3 Formularz wymaganych parametrów technicznych [09.07.2021]

Zal. 4 Oświadczenie wykonawcy

Zal. 5 Klauzula informacyjna RODO

Zal. 6.1 Wyniki PassMark do oceny parametrów

Zal. 6.2 Wyniki PassMark do oceny parametrów

Termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. godz. 9:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2, 3 i 4 [23.07.2021]

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia nr 2021/BZP 00228143/01 [11.10.2021]

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamówienia nr 2021/BZP 00297482/01 [02.12.2021]