Szkoła doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN)


TIB PAN logo

O TIB PAN

Instytut Podstaw Informatyki PAN jest jednostką prowadzącą Szkołę Doktorską Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN). TIB PAN prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • nauki medyczne,

obejmujące m.in. sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo oraz nauki obliczeniowe w biologii i medycynie.

Szkołę Doktorską TIB PAN współtworzą i prowadzą:

 •  Instytut Badań Systemowych PAN,
 •  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
 •  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 •  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
 •  Instytut Podstaw Informatyki PAN,
 •  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (koordynator Szkoły)
   oraz 
 •  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Uczestnikom Szkoły Doktorskiej przyznawane jest stypendium w wysokości 3500 PLN miesięcznie brutto.

Aktualności

 • 05.11.2019 - Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej TIB PAN - uroczystość odbyła się w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • 25.09.2019 - Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej TIB PAN - dostępne tutaj
 • 26.08.2019 - Rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Doktorskiej TIB PAN rozpocznie się 28 sierpnia 2019 r.
 • 07.08.2019 - Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej TIB PAN - dostępne tutaj
 • 13.06.2019 - Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej TIB PAN rozpocznie się 15 czerwca 2019 r.
  Więcej na ten temat w zakładce "Rekrutacja"
 • 30.05.2019 - Dostępna jest strona internetowa Szkoły Doktorskiej: https://www.szkoladoktorskatib.edu.pl.
 • 16.05.2019 - Uroczyste podpisanie umowy utworzenia Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN Technologii Informacyjnych i Biomedycznych (TIB PAN) w Pałacu Staszica.

Tematy badań

Instytut Podstaw Informatyki PAN w ramach Szkoły Doktorskiej TIB PAN prowadzi następujące tematy badań w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja:

 1. Bezpieczne i wiarygodne głębokie sieci neuronowe (Paweł Morawiecki) - opis projektu (pl)
  (Secure and reliable deep neural networks) - project description (en) ;
 1. Ku semantycznym miarom zawartości informacyjnej - integracja wiedzy z grafu linków i semistrukturalnej informacji tekstowej (Mieczysław Kłopotek) - opis projektu (pl)
  (Towards Semantic Measures of Information Content - Integrating LinkGraph with Seminstructured Textual Information) - project description (en) ;
 1. Learning to rank w modelowaniu różnicowym i medycynie spersonalizowanej (Szymon Jaroszewicz) - opis projektu (pl)
  (Learning to rank for uplift modeling and heterogeneous treatment effect estimation) - project description (en) ;
 1. Metody uczenia maszynowego uwzględniające informacje o kosztach zmiennych (Jan Mielniczuk i Paweł Teisseyre) - opis projektu (pl)
  (Cost-sensitive machine learning methods) - project description (en) ;
 1. Modelowanie i analiza zjawisk obiegu informacji w wirtualnej infosferze on-line (Marcin Sydow) - opis projektu (pl)
  (Modeling and analysis of information flow in on-line virtual info-sphere) - project description (en) ;
 1. Weryfikacja socjotechnicznych modeli systemów wieloagentowych i protokołów elektronicznego głosowania (Wojciech Jamroga i Wojciech Penczek) - opis projektu (pl)
  (Verification of Socio-Technical Models of Multi-Agent Systems and E-Voting Protocols) - project description (en) ;

 

Pełna lista proponowanych tematów badawczych w ramach studiów w Szkole Doktorskiej TIB PAN znajduje się na stronie: Szkoły Doktorskiej TIB PAN

Rekrutacja

Ważne daty: 26.08–12.09.2019 - składanie dokumentów

 • Początek rekrutacji: 26 sierpnia 2019 r.; nadsyłanie dokumentów: 26.08–12.09.2019; rozmowy kwalifikacyjne: 13–23.09.2019; ogłoszenie wyników rekrutacji 25.09.2019.
 • Kandydaci do Szkoły Doktorskiej TIB składają następujące dokumenty:
  1. podanie ze wskazaniem tematu badań, osoby opiekuna naukowego i placówki, w której prace będą realizowane (MS Word ),
  2. kwestionariusz osobowy (PDF  | MS Word ),
  3. kartę informacyjną (PDF ) | MS Word ),
  4. życiorys,
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie z dziekanatu (może być dostarczone do 1 października),
  6. 3 fotografie.
 • Sposób dostarczania dokumentów (dotyczy kandydatów do wszystkich tematów badawczych):
  • pocztą tradycyjną na adres: IPPT PAN, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
  • e-mailem na adres: tib@ippt.pan.pl, a następnie w formie papierowej nie później niż w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,
  • osobiście w siedzibie Instytutu, ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, w kancelarii Instytutu, pok. 021.

UWAGA! Dokładne terminy rozmów rekrutacyjnych dotyczących poszczególnych tematów badań prowadzonych w IPI PAN zostaną podane wkrótce. IPI PAN zastrzega sobie prawo wyboru pewnej liczby przedstawionych tematów do realizacji w ramach Szkoły Doktorskiej TIB PAN.

Dokumenty

 

Kontakt

Podstawowa strona www Szkoły:
https://www.szkoladoktorskatib.edu.pl

Koordynator Szkoły:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Pawińskiego 5b
02-106 Warszawa

korespondencja z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
e-mail: tib@ippt.pan.pl
tel: +48 22 828 53 73

Lokalna jednostka prowadzaca szkołę:
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa

korespondencja z dopiskiem (Szkoła Doktorska TIB PAN),
e-mail: tibpan@ipipan.waw.pl

Kontakt

Drukuj