Wybitni naukowcy w historii Instytutu


prof. dr hab. Wojciech Penczek

Wojciech Penczek
Wojciech Penczek

 • LNCS vol. 10470

  LNCS vol. 10470

 • LNCS-PN10

  LNCS-PN10

 • Studies in Computational Intelligence 634

  Studies in Computational Intelligence 634

 • book-am

  book-am

 • book-mfcs

  book-mfcs

 • book-pp

  book-pp

  Stanowisko  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych | Profesor zwyczajny
  Pokój  126
  Telefon  22-380-05-02
  E-mail  w.penczek@ipipan.waw.pl 
  Strona www  https://home.ipipan.waw.pl/w.penczek/
  Strony o pracowniku  Google Scholar Research Gate orcid logo scopus logo small Web of Science nauka polska

  Read more

  Beata Konikowska new

  dr hab. Beata Konikowska

  Stanowisko Profesor nadzwyczajny
  Pokój 304
  Telefon 22-380-05-06
  E-mail B.Konikowska@ipipan.waw.pl
  Strona www https://home.ipipan.waw.pl/b.konikowska/
  Konsultacje poniedziałek, czwartek

  coś tam!

  O mnie

  Wykształcenie

  Magister matematyki w zakresie informatyki

   1970  Uniwersytet Warszawski
   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki  1977  Instytut Podstaw Informatyki
   Polskiej Akademii Nauk
  Doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie informatyki  2006   Instytut Podstaw Informatyki
   Polskiej Akademii Nauk

  Doświadczenie zawodowe

  1970-1973   Studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym PAN
  01.10.1973 - 31.12.1976   Młodszy wykładowca w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (d. Centrum Obliczeniowe PAN)
  od 01.01.1977  Pracownik naukowy w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
  01.04.1997 - ..20  Kierownik Zespołu Teorii Systemów Obliczeniowych Instytucie Podstaw Informatyki PAN
  01.03.2007 - 28.02.2015  Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstaw Informatyki PAN
  01.03.2015 - 28.02.2019  Kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Informatyki w Instytucie Podstaw Informatyki PAN

  Członkostwo

  1996-1999 oraz
  od 2007
     Członek Rady Naukowej IPI PAN

  Publikacje

  Publikacje w Czasopismach

  Beata Konikowska: Continuous machines, τ-computations and τ-computable sets, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1971, Vol. 19 (6), s. 525-530
  Beata Konikowska: On Some Properties of Continuous Machines, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1971, Vol. 19 (6), s. 531-538
  Beata Konikowska: Absolutely computable sets, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1971, Vol. 19 (11), s. 1053-1059
  Beata Konikowska: Approximation properties of continuous machines, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1972, Vol. 20 (10), s. 879-886
  Beata Konikowska: Formalization of the notion of an analog computer described by a linear differential equation with constant coefficients, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1972, Vol. 20 (12), s. 1015-1020
  Beata Konikowska: Continuous machines, w: Information and Control, 1973, Vol. 22 (4), s. 353-372
  Beata Konikowska: Formalization of the notion of an analog computer described by a linear differential equation with continuous coefficients, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1973, Vol. 21, s. 79-85
  Beata Konikowska: Continuous information systems, w: Fundamenta Informaticae, 1978, Vol. II (1), s. 43-61
  Beata Konikowska, Tadeusz Traczyk: Query language for stochastic information systems, w: Fundamenta Informaticae, 1979, Vol. II (3), s. 351-363
  Beata Konikowska: A query language allowing conditions of relational type in queries, w: Information Systems, 1985, Vol. 10(1), s. 113-113
  Beata Konikowska: A formal language for reasoning about indiscernibility, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics, 1987, Vol. 35, s. 239-249
  Beata Konikowska: A two-valued logic for reasoning about different types of consequence in Kleene's three-valued logic, w: Studia Logica, 1990, Vol. 49 (4), s. 541-555
  Beata Konikowska, Andrzej Tarlecki, Andrzej J. Blikle: A three-valued logic for software specification and validation, w: Fundamenta Informaticae, 1991, Vol. 14 (4), s. 411-453
  Beata Konikowska: A logic for reasoning about stochastic information, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 1991, Vol. 39(1), s. 171-185
  Beata Konikowska: Two over three: a two-valued logic for software specification and validation over a three-valued predicate calculus, w: Journal of Applied Non-Classical Logics, 1993, Vol. 3 (1), s. 39-71
  Beata Konikowska: McCarthy algebras: a model of McCarthy’s logical calculus, w: Fundamenta Informaticae, 1996, Vol. 26 (2), s. 167-203
  Beata Konikowska: A Logic for Reasoning about Relative Similarity, w: Studia Logica, 1997, Vol. 58 (1), s. 185-226
  Beata Konikowska, Charles G. Morgan, Ewa Orłowska: A relational formalisation of arbitrary finite valued logics, w: Logic Journal of the IGPL, 1998, Vol. 6 (5), s. 755-774
  Beata Konikowska, Marcin Białasik: Reasoning with first order nondeterministic specifications, w: Acta Informatica, 1999, Vol. 36 (5), s. 375-403
  Beata Konikowska: Natural deduction systems for Rosser-Turquette many-valued logic, w: Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 1999, Vol. 4, s. 181-205
  Ivo Düntsch, Beata Konikowska: A multimodal logic for reasoning about complementarity, w: Journal of Applied Non-Classical Logics, 2000, Vol. 10 (3-4), s. 273-301
  Arnon Avron, Beata Konikowska: Decomposition Proof Systems for Gödel-Dummett Logics, w: Studia Logica, 2001, Vol. 69 (2), s. 197-219
  Beata Konikowska: Rasiowa–Sikorski deduction systems in computer science applications, w: Theoretical Computer Science, 2002, Vol. 286 (2), s. 323-366
  Beata Konikowska, Wojciech Penczek: On Designated Values in Multi-valued CTL^* Model Checking, w: Fundamenta Informaticae, 2004, Vol. 60 (1-4), s. 211-224
  Arnon Avron, Beata Konikowska: Multi-valued Calculi for Logics Based on Non-determinism, w: Logic Journal of the IGPL, 2005, Vol. 13 (4), s. 365-387
  Beata Konikowska: A decompositional deduction system for a logic featuring inconsistency and uncertainty, w: Journal of Applied Non-Classical Logics, 2005, Vol. 15 (1), s. 25-44
  Arnon Avron, Jonathan Ben-Naim, Beata Konikowska: Cut-Free Ordinary Sequent Calculi for Logics Having Generalized Finite-Valued Semantics, w: Logica Universalis, 2007, Vol. 1 (1), s. 41-70
  Ivo Düntsch, Beata Konikowska: A Multi–modal Logic for Disagreement and Exhaustiveness, w: Fundamenta Informaticae, 2007, Vol. 75 (1-4), s. 215-238
  Arnon Avron, Beata Konikowska: Rough Sets and 3-Valued Logics, w: Studia Logica, 2008, Vol. 90 (1), s. 69-92
  Arnon Avron, Beata Konikowska: Proof Systems for Reasoning about Computation Errors, w: Studia Logica, 2009, Vol. 91 (2), s. 273-293
  Arnon Avron, Beata Konikowska: Finite-valued Logics for Information Processing, w: Fundamenta Informaticae, 2012, Vol. 114 (1), s. 1-30
  Arnon Avron, Beata Konikowska, Anna Zamansky: Cut-free sequent calculi for C-systems with generalized finitevalued semantics, w: Journal of Logic and Computation, 2013, Vol. 23 (3), s. 517-540
  Arnon Avron, Beata Konikowska, Anna Zamansky: Efficient reasoning with inconsistent information using C-systems, w: Information Sciences, 2015, Vol. 296, s. 219-236
  Ofer Arieli, Beata Konikowska, Alexander Rabinovich, Anna Zamansky: Special Issue: Logic: Between Semantics and Proof Theory Foreword, w: Journal of Logic and Computation, 2016, Vol. 26 (1), s. 1-6
  Beata Konikowska, Arnon Avron: Reasoning about Covering-based Rough Sets Using Three Truth Values, w: Journal of Applied Logics - IfCoLoG Journal of Logics and their Applications , 2019, Vol. 6 (2), s. 361-382

  Publikacje w materiałach konferencyjnych

  Beata Konikowska, Arnon Avron: Reasoning about Rough Sets Using Three Logical Values, in: Trivalent Logics and their applications, Proceedings of the ESSLLI 2012 Workshop, Paul Égré and David Ripley (eds.), pp. 39-52
  Arnon Avron, Beata Konikowska, Anna ZamanskyModular Construction of Cut-Free Sequent Calculi for Paraconsistent Logics, in: Proceedings of the 2012 27th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, pp. 85-94, IEEE Computer Society, 2012
   

  Projekty

   

  Działania organizacyjne

   

  Działania organizacyjne

  Read more

  prof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńska

  Elzbieta Pleszczynska

  ur. 1933

  Wybitny matematyk - statystyk zajmujący się podstawami analizy danych. Swoja działalność naukową zaczynała w Instytucie Matematycznym PAN. Od 1972 była pracownikiem naukowo badawczym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (wcześniej Centrum Obliczeniowego PAN). W latach 90., wraz z zespołem, zapoczątkowała nową gałąź analizy statystycznej – gradacyjną analizę danych. W 2017 roku otrzymała tytuł honorowy Profesor Emeritus IPI PAN.

   

   

   

  Najważniejsze dzieła: 
  Analiza danych med GradeStat  Grade Models Springer

   

  Read more

  prof. dr hab. Andrzej Wieczorek

  awieczorek

  1949-2018

  Wybitny matematyk zajmujący się teorią gier i decyzji oraz analizą nieliniową.

  Andrzej Wieczorek urodził się 1 lutego 1949 roku w Sosnowcu. W latach 1966-1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku matematyka. Tam uzyskał stopień magistra. Swoją działalność naukową zaczynał w Instytucie Matematycznym PAN. Od 1972 był pracownikiem naukowo badawczym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (wcześniej Centrum Obliczeniowego PAN). W 1974 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W 1986 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W styczniu 2004 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nominację profesorską w naukach matematycznych. W 2017 roku otrzymał tytuł honorowy Profesor Emeritus IPI PAN.
  Profesor Adrzej Wieczorek przez wiele lat współpracował z pracownikami Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH.

   

  Najważniejsze dzieła: 
  Malawski Wieczorek WN PWN

   

  Read more

  prof. dr hab. Józef Winkowski

  zdjecie

  ur. 1934

  Wybitny matematyk zajmujący sie modelowaniem matematycznym i symulacjami komputerowymi, a współcześnie modelami matematycznymi współbierznych i rozproszonych procesów przetwarzania informacji. Swoją działalność naukowa zaczynał jako asystent na Politechnice Warszawskiej. Od 1958 roku był pracownikiem naukowo badawczym w Instytucie Maszyn Matematycznych, a od 1971 pracownikiem naukowo badawczym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN (dawniej Centrum Obliczeniowym PAN).  W 2017 roku otrzymał tytuł honorowy Profesor Emeritus IPI PAN.

   

   

   

   

  Najważniejsze dzieła: 
  Winkowski 2014

   

  Read more

   

  Drukuj