Zapytanie ofertowe nr EA/ZP-4/1/21
na dostawę laserowych urządzeń wielofunkcyjnych dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 09 grudnia 2021 r. godz. 10:00