Zapytanie ofertowe 
na scraping danych tekstowych ze źródeł internetowych

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - wersja poprawiona [2020.01.16]

Termin składania ofert: 21 stycznia 2020 r. godz. 15:00

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.01.2020 r.]

Drukuj