Przetarg nieograniczony
na dostawę 21 laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści i zmianie SIWZ z 21.03.2019

Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści i zmianie SIWZ z 25.03.2019

PassMark _CPU_25_03_2019.pdf

PassMark _GPU_25_03_2019.pdf

Formularz oferty i inne załączniki do SIWZ do edycji

Termin składania ofert: 28 marca 2019 r. godz. 12:00

 

Informacja z otwarcia ofert [28.03.2019]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [29.03.2019]

Drukuj