Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/10/21
Anotacja artykułów naukowych,
na potrzeby projektu DARIAH-PL


  1. Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-19911-73636
  2. Składanie ofert e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Zapytanie ofertowe z dn. 11.10.2021”.
  3. Termin składania ofert: 19 października 2021 r.
Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.