POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI W INSTYTUCIE PODSTAW INFORMATYKI PAN


Zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr /2020 wprowadzona została "Polityka przeciwdziałania korupcji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk"

Polityka przeciwdziałania korupcji w IPI PAN

Zarządzenie Dyrektora nr 02/2020


Materiały Szkoleniowe:

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych


Szkolenia antykorupcyjne (CBA):

Platforma e-learningowa CBA:  szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl


 

Drukuj