Organizacja Instytutu Postaw Informatyki PAN:

Dyrekcja IPI PAN

DYREKTOR

prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. NAUKOWYCH

prof. dr hab. Jan Mielniczuk

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNYCH

mgr Krzysztof Kossobudzki

Kontakt:
Sekretariat: tel. +48 22 380-05-04, +48 22 380-05-05
Centrala Instytutu: tel. +48 22 380-05-00
fax. +48 22 380-05-10

Profesorowie piastujący godność Profesor Emeritus IPI PAN

prof. dr hab. Piotr Dembiński
prof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńska
prof. dr hab. Józef Winkowski

Zakład Teoretycznych Podstaw Informatyki

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Drabent

NIEZALEŻNI PRACOWNICY NAUKOWI

prof. dr hab. inż. Marek Tudruj

GRUPY PROBLEMOWE
Zespół Teorii Systemów Rozproszonych i Obliczeniowych
Członkowie Zespołu

REPREZENTATYWNE PRACE

Zespół Kryptografii
Członkowie Zespołu

REPREZENTATYWNE PRACE

Zakład Sztucznej Inteligencji

Kierownik Zakładu

dr hab. Agnieszka Mykowiecka

NIEZALEŻNI PRACOWNICY NAUKOWI

dr Marcin Malawski (urlop bezpłatny)

GRUPY PROBLEMOWE
Zespół Podstaw Sztucznej Inteligencji
Członkowie Zespołu

REPREZENTATYWNE PRACE

Zespół Inżynierii Lingwistycznej
Członkowie Zespołu

Staż podoktorski

  • dr Jakub Piskorski

WWW: http://zil.ipipan.waw.pl/

REPREZENTATYWNE PRACE

Zespół Analizy i Modelowania Statystycznego
Członkowie Zespołu

WWW: http://zams.ipipan.waw.pl/

REPREZENTATYWNE PRACE

Zespół Biologii Obliczeniowej
Członkowie Zespołu

Stypendyści

  • mgr Agata Dziedzic
  • mgr Marta Jardanowska

WWW: http://zbo.ipipan.waw.pl/

REPREZENTATYWNE PRACE

Drukuj