Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

16.04.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Stanisław Ambroszkiewicz (IPI PAN) 

Referat będzie dotyczył Podstaw Matematyki i Informatyki. Jest to powrót do intuicjonizmu Brouwera sprzed przeszło 100 lat. We współczesnej Matematyce, Continuum jest definiowane albo jako zbiór liczb rzeczywistych poprzez ciągi Cauchy'ego albo przekroje Dedekinda, albo jako zupełne liniowo uporządkowane ciało Archimedesowe, albo jako zupełna spójna przestrzeń metryczna. Przedstawiona zostanie ogólna metoda indukcyjnych konstrukcji Continuów prowadzących do ciekawych przestrzeni topologicznych. Z tych konstrukcji wynika nowy dowód Twierdzenia Brouwera (w Analizie intuicjonistycznej), że każda funkcja na przedziale jednostkowym [0; 1] jest ciągła. Pełna praca jest dostępna na https://arxiv.org/abs/1510.02787.

09.04.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Janusz Szmidt (Wojskowy Isntytut Łączności) 

Ciagi binarne o odpowiednich własnosciach statystycznych maja podstawowe zastosowanie w kryptografii i telekomunikacji. Ciagiem de Bruijna rzedu n nazywamy ciag binarny o okresie 2n, w którym kazdy pod-ciag n-bitowy wystepuje dokładnie jeden raz. Ciagi de Bruijna mozna generowac przy pomocy nieliniowych rejestrów przesuwnych (które sa nieliniowymi rekurencjami). Rekurencje te opisane sa przez funkcje Boolowskie od n-zmiennych [1]. W pracy [2] wykazano twierdzenie, ze majac jeden ciag de Bruijna rzedu n mozna wygenerowac przy pomocy operacji łaczenia skrzyzowanych par stanów wszystkie ciagi de Bruijna rzedu n. W pracy [3] zastosowano operacje łaczenia skrzyzowanych par stanów do konstrukcji ciagów de Bruijna wysokiego rzedu z wykorzystaniem logarytmów Zecha w ciałach skonczonych. Praca [4] podaje przykłady kwadratowych funkcji Boolowskich generujacych ciagi de Bruijna do rzedu n = 29.

19.03.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Marcin Sydow (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Tematem będzie problem wyszukiwania encji podobnych do zadanych przez użytkownika w semantycznych grafach wiedzy. Jednym z problemów w tego typu zadaniach jest wieloznaczność niedospecyfikowanego zapytania użytkownika, tzn. nie wiadomo jaki konkretnie aspekt podanych przez użytkownika przykładów encyj jest dla użytkownika interesujący. Np. przy zapytaniu "Ignacy Jan Paderewski" nie wiadomo, czy użytkownikowi chodzi o to, aby system wyszukał przypadki innych ludzi będących np. patriotami polskimi, sławnymi pianistami, politykami, kompozytorami czy też posiadającymi jakikolwiek niepusty właściwy podzbiór tych cech. Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie technik tzw. dywersyfikacji zbioru wyników, czyli zwiększania ich różnorodności, aby np. pokryć możliwie wiele potencjalnych aspektów (interpretacji) zapytania kosztem ewentualnego pogorszenia przeciętnej trafności wyników a posteriori. Przedstawiony w prezentacji model, oparty na tzw. aspektach maksymalnych naturalnie wspiera takie podejście, co będzie pokazane m.in. w stosownym małym twierdzeniu. Zaprezentowany zostanie też algorytm rangujący oparty na w/w modelu oraz pozytywne wyniki eksperymentalne wykonane na publicznie dostępnych zbiorach danych. Powyższe wyniki uzyskano w ramach grantu OPUS 5 NCN "DISQUSS" kierowanego przez prelegenta.

12.02.2018 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Agnieszka Mykowiecka, Aleksander Wawer, Małgorzata Marciniak, Piotr Rychlik (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Na seminarium omówione zostanie wektorowe modele języka skonstruowane dla polskiego w oparciu o lematy i formy słów oraz ich wykorzystanie w typowych zastosowaniach rozpoznawania synonimii i analogii między zadanymi parami słów. Następnie przedstawione będzie wykorzystanie wektorowych modeli do rozpoznawania metaforycznego i literalnego znaczenia fraz typu przymiotnik-rzeczownik (AN). Przedstawiona zostanie implementacja oceniająca frazy izolowane oraz zostanie ona porównana do metod opisanych w literaturze. Na koniec przedstawiony zostanie stan prac dotyczących rozpoznawania metaforycznego lub literalnego znaczenia frazy AN w kontekście zdaniowym.

05.03.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Łukasz Maśko (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Podczas seminarium przedstawię postęp prac nad zastosowaniem metody sterowania wykonaniem aplikacji równoległej w oparciu o detekcję i analizę jej globalnych stanów spójnych do optymalizacji symulacji równoległej sterowanej zdarzeniami. W skrócie przypomnę przyjętą metodę sterowania przebiegiem wykonania aplikacji równoległej, opowiem kilka słów o symulacji równoległej, przedstawię koncepcję sprzęgnięcia obu tych zagadnień oraz pokażę wyniki badań eksperymentalnych, które udało się (z powodzeniem) uzyskać, a które zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji PPAM'2017. Jeśli będzie to możliwe, przedstawię również najnowsze wyniki eksperymentalne, nad którymi pracuję w tej chwili.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem