LATEST BOOKS IN THE ICS PAS LIBRARY:

Najnowsze pozycje książkowe dodane do zbiorów Biblioteki IPI PAN w okresie styczeń 2018 - czerwiec 2019:Signature
Deep Learning : Systemy uczące się / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. - 2018. k 20674
Teoria i algorytmy sterowania / Zdzisław Bubnicki. - 2002. k 20675
Modern Algorithms of Cluster Analysis / Sławomir T. Wierzchoń, Mieczysław A. Kłopotek. - 2018.K 20676
Description Logic Handbook : Theory, Implementation, and Applications / Ed. by Franz Baader [i in.]. - 2007.K 20677
Argumenty i modyfikatory w gramatyce i w słowniku / Adam Przepiórkowski. - 2017 K 20678
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : 8th Language and Technology Conference, November, 17-19, 2017, Poznań, Poland. Proceedings / Eds.: Zygmunt Vetulani, Patrick Paroubek. - 2017.K 20679
Fuzzy Regression Analysis / Eds. Janusz Kacprzyk, Mario Fedrizzi. Janusz Kacprzyk. - 1992. K 20680
Fuzzy Logic in Knowledge-based Systems, Decision and Control / Eds.: Madan M. Gupta, Takeshi Yamakawa. - 1988.K 20681
Systemy komputerowe / Jacek Florek. - 2001. K 20682
Algorytmy klasyfikacji tekstów i ich wykorzystanie w systemie wykrywania plagiatów /Marek Szczepański. - 2013 K 20683
Podstawy systemów operacyjnych / Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin. - 2001. K 20684
Świat w kropli rosy / Juliusz L. Kulikowski. - 2018 K 20685
Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma" / James R. Thompson, Jacek Koronacki, Jacek Nieckuła. - 2005. K 20686
Eksploracja danych : Metody i algorytmy / Tadeusz Morzy. - 2013. K 20687
Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. - 2008.K 20688
Epigenetics / Ed.: C. David Allis [i in]. – 2015K 20689
Determinacja : Z prądem i pod prąd / Jakub B. Bączek, Jacek Santorski. - 2017.K 20690
Czy Chiny zbawią świat? / Kołodko Grzegorz W. - 2018. K 20691, k 20692
Lexical Association Measures : Collocation Extraction / Pavel Pecina. - 2009.K 20693
Syntactic Analysis in Machine Translation / Petr Homola. - 2009.K 20694
Words that Matter : Towards a Swedish-Czech Colligational Dictionary of Basic Verbs / Silvie Cinkova. - 2009. K 20695
Exploiting Linguistic Data in Machine Translation / Ondrej Bojar. - 2009. K 20696
Funkce kondicionlu z hlediska vyznamove roviny / Magda Sevcikova. - 2009. K 20697
LATEX - zaawansowane narzędzia / Ewaryst Rafajłowicz, Wojciech Myszka. - 1996. K 20698
Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu / Adam Pawłowski. - 2001. K 20699
Słownik naukowo-techniczny Hutchinsona / Peter Lafferty [i in.]. – 1997K 20700
Formal Approaches to Agent-Based Systems : First International Workshop, FAABS 2000. Greenbelt, MD, USA, April 5-7, 2000. Revised Papers / Ed. James L. Rash [i in.]. - 2001.K 20701 1871
Programming Languages and Systems : 12th European Symposium on Programming, ESOP 2003. Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2003. Warsaw, Poland, April 7-11, 2003. Proceedings / Ed. Pierpaolo Degano. - 2003. K 20702 2618
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems : 9th International Conference, TACAS 2003. Held as Part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2003 Warsaw, Poland, April 7-11, 2003. Proceedings / Eds. Hubert Garavel, John Hatcliff. - 2003. K 20703 2619
Automated Technology for Verification and Analysis : Third International Symposium, ATVA 2005, Taipei, Taiwan, October 4-7, 2005, Proceedings / Eds. Doron A. Peled, Yih-Kuen Tsay. - 2005. K 20704 3707
Model Checking and Artificial Intelligence : 4th Workshop, MoChArt IV, Riva del Garda, Italy, August 29, 2006, Revised Selected and Invited Papers / Eds. Stefan Edelkamp, Alessio Lomuscio. - 2007. K 20705 4428
Applications and Theory of Petri Nets / 30th International Conference, PETRI NETS 2009, Paris, France, June 22-26, 2009. Proceedings / Eds. Giuliana Franceschinis, Karsten Wolf. - 2009. K 20706 5606
Perspectives of System Informatics : 7th International Andrei Ershov Mamorial Conference, PSI. Novosibirsk, Russia, June 15-19, 2009. Revised Papers / Eds. Amir Pnueli, Irina Virbitskaite, Andrei Voronkov. - 2010. K 20707 5947
Partial Order Methods in Verification : DIMACS Workshop. July 24-26, 1996 / Eds. Doron A. Peled, Vaughan R. Pratt, Gerard J. Holzmann. - 1997. K 20709
SDL Illustrated : Visually design executable models / Laurent Doldi. - 2001 K 20710
Logic Programming : Proceedings of the Seventh International Conference / Eds. David H.D. Warren, Peter Szeredi. - 1990.K 20711
Fundamentals of algebraic specification. 1, Equations and initial semantics / Ehrig Hartmut, Mahr Bernd. - 1985. K 20712
Data Structures and Algorithms. 1, Sorting and Searching / Kurt Mehlhorn. - 1984. K 20713
The Book of L / Eds. G. Rozenberg, A. Salomaa. – 1986K 20714
Current Trends in Theoretical Computer Science : The Challenge of the New Century. Vol. 1 Algorithms and Complexity / Eds.: G. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa. - 2004. K 20715
Current Trends in Theoretical Computer Science : The Challenge of the New Century. Vol. 2 Formal Models and Semantics/ Eds.: G. Paun, G. Rozenberg, A. Salomaa. - 2004. K 20716
From Lexical Functional Grammar to Enhanced Universal Dependencies : Linguistically informed treebanks of Polish / Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski. - 2018 K 20717
O semantyce w Matematyce i Informatyce czyli w poszukiwaniu zagubionego sensu / Stanisław Ambroszkiewicz. – 2007K 20719
Jak to rozwiązać? : Nowy aspekt metody matematycznej / George Polya. - 1964. K 20720
Wstęp do geometrii różniczkowej / Roman Sikorski. - 1972. K 20721
Statistical Decision Functions / Abraham Wald. - 1950.K 20722
Aproksymacja stochastyczna : metody optymalizacji w warunkach losowych / Jacek Koronacki. - 1989. K 20723
Teoria i praktyka wnioskowania statystycznego / Eds. Tadeusz Bromek, Elżbieta Pleszczyńska. - 1988. K 20724
Formal Techniques in Artificial Intelligence : A Sourcebook / Ranan B. Banerji. - 1990. K 20725
Introduction to Bioinformatics / Arthur M. Lesk. - 2014. K 20726
Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń "na rzecz" i "do spraw" / Urszula Modrzyk. - 2017. K 20727
Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Wiktor Marek, Janusz Onyszkiewicz. - 1975. K 20728
Spravocnaja kniga po matematiceskoj logike v cetyrech castjach. Cz. 3, Teorija rekursii / red.: J. Barwise. - 1982. K 20729
A game-theoretic model of social adaptation in an infinite population / Andrzej Wieczorek, Agnieszka Wiszniewska. - 1997. K 20730
Pierścienie przemienne / Stanisław Balcerzyk, Tadeusz Józefiak. – 1985K 20732
Logical foundations of artificial intelligence / Michael R. Genesereth, Nils J. Nilsson. - 1987. K 20733
Proceedings of the PolEval 2018 Workshop / Eds.: Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński – 2018K 20734
System automatycznego kodowania SAKO / Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz ; Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. - 1966 K 20736
Elementy teorii funkcji : Funkcje zmiennej rzeczywistej, przybliżenia funkcji, funkcje prawie okresowe / R. S. Guter, Ł. D. Kudriawcew, B. M. Lewitan. - 1967. K 20737
A fixed point theory and some other applications of weeds / Lech Pasicki. - 1990. K 20738
Wektory i macierze. T. 1 / Mieczysław Warmus. - 1981. K 20739
Semantics of Concurrent Systems : A Modular Fixed Point Trace Approach / Antoni Mazurkiewicz - 1990. K 20741
The Economics of Bargaining / John G. Cross. - 1969. K 20742
Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1 / Stefan Banach. - 1952. K 20743
Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 2 / Stefan Banach. - 1952. K 20744
Bezpieczeństwo energetyczne : Koncepcje, wyzwania, interesy / red. naukowi: Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel. - 2018. K 20745
Funkcjonowanie polskiego rynku energii / Dorota Niedziółka. - 2018. K 20746
Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : Analiza administracyjnoprawna / Mariusz Szyrski. - 2017. K 20747
Biogazownie : Rynek, konkurencyjność, analiza efektywności / Red. Dorota Niedziółka. - 2015. K 20748
Inwestycje hybrydowe : Nowe ujęcie oceny efektywności / Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski. - 2009. K 20749
Ekonomia neoklasyczna : Fałszywy paradygmat / Steve Keen. - 2017. K 20750
Nieuniknione : Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość / Kevin Kelly. - 2017.K 20751
Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce / Red. nauk. Kazimierz Kuciński. - 2010. K 20752
Introduction to the Theory of Complex Systems / Stefan Thurner, Rudolf Hanel, Peter Klimek. – 2018K 20753
Dług : Pierwsze pięć tysięcy lat / David Graeber. – 2017k 20754
Droga do ruiny : Tajny plan globalnego kryzysu finansowego / James Rickards. - 2018.K 20755
Algorithmic Learning Theory : 17th International Conference, ALT 2006. Barcelona, Spain, October 7-10, 2006, Proceedings / Eds. Jose L. Balcazar, Philip M. Long, Frank Stephan. – 2000.K 20756 4264
Soft computing : Foundations and Theoretical Aspects / Eds. Krassimir T. Atanassov, Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk. - 2004. K 20757
Soft computing : Tools, Techniques and Applications / Eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. – 2004.K 20758
Issues in Soft Computing : Decisions and Operations Research / Eds. Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Dorota Kuchta. - 2005. K 20759
Issues in Soft Computing : Theory and Applications / Eds. Przemysław Grzegorzewski, Maciej Krawczak, Sławomir Zadrożny. - 2005. K 20759
Issues in Intelligent Systems : Paradigms / Eds. Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk, Jacek Koronacki, Sławomir T. Wierzchoń. - 2005. K 20760
Current Issues in Data and Knowledge Engineering : Proceedings of EUROFUSE 2004 the Eight Meeting of the EURO Working Group on Fuzzy Sets Workshop on Data and Knowledge Engineering : September 22-25, 2004, Warszawa, Poland / Ed.: Bernard De Baets [et al.] ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych]. - 2004. K 20762
Emerging Intelligent Technologies in Industry / Dominik Ryżko [i in.]. - 2011. K 20763
E-Service Intelligence : Methodologies, Technologies and Applications / Eds.: Jie Lu, Da Ruan, Guangquan Zhang. – 2007K 20764
Discovery Science : 9th International Conference, DS 2006. Barcelona, Spain, October 7-10, 2006. Proceedings / Eds. Ljupco Todorovski, Nada Lavrac, Klaus P. Jantke. - 2006. K 20765 4265
Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 1 Technology and Foundations - Information Processing '94 / Eds. Bjorn Pehrson, Imre Simon. - 1994. K 20766
Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 2 Applications and Impacts / Eds. Klaus Brunnstein, Eckart Raubold. - 1994. K 20767
Information Processing 94 : Proceedings of the IFIP 13th World Computer Congress, Hamburg, Germany, 28 August - 2 September, 1994 vol. 3 Linkage and Developing Countries / Eds. Karen Duncan, Karl Krueger. - 1994. K 20768
The Lambda Calculus : Its Syntax and Semantics / H.P. Barendregt. – 1985K 20769
Algorithm Design / Jon Kleinberg, Eva Tardos. - 2006. K 20770
Computability and Complexity : From a Programming Perspective / Neil D. Jones. - 1997 K 20771
Petri Nets : An Introduction / Wolfgang Reisig. - 1982. k 20772
High-Dimensional Statistics : A Non-Asymptotic Viewpoint Perspective / Martin J. Wainwright. - 2019.K 20773
Introduction to Deep Learning / Eugene Charniak. - 2018.K 20774
Polityka rachunkowości w firmie 2019 / z komentarzem do planu kont Trzpioła Katarzyna. - 2018. k 20775
Information Theory : Coding Theorems for Discrete Memoryless Systems / Imre Csiszar, Janos Korner. - 2011. K 20776
Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego / Marcin Woliński. - 2019. K 20777
 Quantitative Historical Linguistics : A Corpus Framework / Gard B. Jenset, Barbara McGillivray. - 2017. K 20779
Parsing Techniques : A Practical Guide / Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs. - 2008. K 20780
Proceedings of the PolEval 2019 Workshop / Eds.: Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński - 2019. K 20781

Print

ATTENTION! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change your browser settings, you automatically agree to this.

I understand