Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dra Dariusza Kalocińskiego


Dr Dariusz Kalociński z Zespołu Analizy i Modelowania Statystycznego Instytutu Podstaw Informatyki PAN otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest na okres 36 miesięcy.

Stypendysta zajmuje się aktualnie związkami obliczalnej teorii modeli z filozofią obliczeń i filozofią matematyki. Jest autorem prac, które stanowią istotny wkład zarówno w teorię matematyczną, jak i w filozofię. Wcześniej prowadził badania z zakresu obliczalnej teorii predykcji, modelowania ewolucji języka, teorii obliczeń oraz filozofii języka.

Wyniki swoich badań publikował w takich czasopismach jak Linguistics and Philosophy, Journal of Logic, Language and Information czy Archive for Mathematical Logic, jak również na uznanych konferencjach międzynarodowych IEEE International Symposium on Information Theory w 2019 roku, International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science w 2022 roku a ostatnio na Annual Conference on Computer Science Logic, CSL 2023. Wszystkie te osiągnięcia zapewne uzyskały uznanie wśród ekspertów oceniających wnioski.

W tegorocznej edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców wpłynęło 1719 wniosków. Przyznano je 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Wnioski były oceniane przez zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko 42 mln zł.

Gratulujemy!


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności