Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dr hab. Wojciech Guz w Komisji Ewaluacji Nauki


Minister Edukacji i Nauki powołał 34 członków Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2023-27. W gronie nowych członków Komisji znalazł się dr hab. Wojciech Guz z Zespołu Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN. Uroczystego wręczenia nominacji dokonał 4 kwietnia 2023 r. wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Dr hab. Wojciech Guz jest językoznawcą zatrudnionym w Instytucie Językoznawstwa KUL.

W Instytucie Podstaw Informatyki PAN bierze udział w budowie „Korpusu Dekady 2011-2020” w ramach konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), które rozbudowuje w Polsce infrastrukturę badawczą w zakresie humanistyki cyfrowej.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy nad polepszaniem jakości polskiej nauki!


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności