Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych PAN


20 czerwca rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIBPAN). TIBPAN prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • nauki medyczne.

Instytut Podstaw Informatyki PAN w ramach studiów w TIBPAN prowadzi rekrutację w 6 tematach badań doktoranckich:

  1. Badanie segmentacji danych w głębokim uczeniu,
  2. Informacja interakcyjna i jej wykorzystanie w Genome Wide Interaction Studies,
  3. Ku semantycznym miarom zawartości informacyjnej - integracja wiedzy z grafu linków i semistrukturalnej informacji tekstowej,
  4. Learning to rank w modelowaniu różnicowym i medycynie spersonalizowanej,
  5. Określenie źródła zmienności ekspresji genów w populacjach komórek – analiza zależności między sygnałami epigenetycznymi a trójwymiarową strukturą chromatyny,
  6. Weryfikacja socjotechnicznych modeli systemów wieloagentowych i protokołów elektronicznego głosowania.

Więcej na ten temat na stronach:
https://ipipan.waw.pl/studia/szkola-doktorska-tib-pan
http://tib.ippt.pan.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN mija 24 czerwca 2022 r.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności