Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

ARTIQ – Centra Doskonałości AI dla wsparcia badań nad Sztuczną Inteligencją


Otwarto nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI. Centra Doskonałości mogą powstać w wybranych Instytucjach Hostujących, wśród których znajduje się Instytut Podstaw Informatyki PAN. Centra Doskonałości AI mają być istotnym elementem budowania całego ekosystemu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Zapewnią ciągłość badań naukowych na najwyższym światowym poziomie w obszarze sztucznej inteligencji. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Centra Doskonałości AI są rozumiane jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. Do konkursu może być zgłoszony wniosek dot. sztucznej inteligencji w planowanych badaniach oraz pracach B+R.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 20 grudnia 2021 r.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności