Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Profesor Józef Pieprzyk honorowym członkiem (ang. Fellow) stowarzyszenia IACR


 

W 2021 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kryptologicznych (IACR) przyznało profesorowi Józefowi Pieprzykowi honorowe członkostwo (ang. Fellow) stowarzyszenia IACR za znaczący wkład w projektowanie i analizę systemów kryptograficznych oraz za wyjątkową służbę dla stowarzyszenia IACR i społeczności kryptograficznej z rejonu Azji i Pacyfiku.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie iacr.org/fellows/

Program honorowego członkostwa IACR został utworzony w 2004 roku. Jego celem jest wyróżnianie wybitnych członków stowarzyszenia IACR za ich wkład zarówno w sferze badań naukowych jak i w organizacji życia naukowego. W pierwszej grupie nagrodzonej honorowym członkostwem IACR można znaleźć wybitnych kryptologów takich jak Tom Berson, David Chaum, Don Coppersmith, Witfield Diffie, Ron Rivest i Adi Shamir.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kryptologicznych (ang.: International Association for Cryptologic Research - IACR) jest organizacją naukową non-profit, której celem jest wspieranie i promocja badań naukowych w kryptologii i dziedzinach pokrewnych. Kryptologia to nauka i praktyka projektowania systemów obliczeniowych i komunikacyjnych, które są bezpieczne w obecności przeciwników. Kryptologia to nauka o tworzeniu i łamaniu algorytmów szyfrowania, ale we współczesnym świecie obejmuje ona o wiele więcej. Korzystasz z kryptologii cały czas, podczas bankowości, korzystania z telefonu komórkowego, podczas otwierania drzwi samochodu. Używasz jej nawet teraz, kiedy czytasz tę stronę.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności