Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych dla projektu DARIAH-PL


logo dariah

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, projekt konsorcjum wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych, zdobył dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach realizcji projektu Instytut Podstaw Informatyki będzie zaangażowany w realizację zadań grup roboczych:

  • Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu
  • Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny
  • Filologia cyfrowa

Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. DARIAH-PL, złożone obecnie z 18 instytucji, to największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Jego celem jest rozwój i współpraca instytucji i badaczy zajmujących się projektami wykorzystującymi infrastrukturę cyfrową w realizacji projektów z zakresu humanistyki i nauki o sztuce w naszym kraju. Koordynatorem konsorcjum DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski

Wiecej o DARIAH-PL na stronie: dariah.pl


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności