Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

PASYFICZNY Program Postdoktorski w PAN


logo programu PASIFIC

Pierwsze wezwanie do wniosków w PASYFICZNYM Programie Postdoktorskich stypendiów rozpoczęte!
Do 30 czerwca 2021 roku naukowcy z całego świata i reprezentujący wszystkie dyscypliny badawcze mogą ubiegać się o atrakcyjne 2-letnie stypendia w jednym z polskich instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.
PASIFIC Fellows dostanie miesięczny dodatek w wysokości ok. $ 2500 netto plus $ 60 000 budżet na badania i koszty pośrednie.

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: https://pasific.pan.pl/call-1/

Na stronie programu można znaleść listę potencjalnych opiekunów z Instytutu, którzy zgłosili swoje kandydatury w programie PASIFIC: pasific.pan.pl/supervisors-from-institute-of-computer-science/

Konstrukcje predykatywne w języku polskim


obrazek chmuma słów kluczowych

Artykuł pracowników Zespołu Inżynierii Lingwistycznej, dr Agnieszki Patejuk i dr. hab. Adama Przepiórkowskiego, Predicative adverbs – evidence from Polish, został przyjęty do czasopisma “Linguistic Inquiry”.

Autorzy opisują konstrukcje predykatywne. W konstrukcjach typu Pływanie jest miłe, Pływanie jest świetnym sportem czy Pływanie jest do kitu predykat może zostać wyrażony przez frazę przymiotnikową (miłe), rzeczownikową (świetnym sportem) czy przyimkową (do kitu). Powszechnie uważa się, że predykatami w takich konstrukcjach (w różnych językach, nie tylko w polskim) nie mogą być frazy przysłówkowe, na przykład niepoprawne jest zdanie *Pływanie jest miło. Artykuł obala to przekonanie: w języku polskim frazy przysłówkowe mogą być predykatami, gdy podmiotem jest fraza bezokolicznikowa (np. Pływać jest miło) lub zdaniowa (np. Było miło, że popływał). Artykuł proponuje analizę składniową i semantyczną takich konstrukcji, a także porównuje je do analogicznych konstrukcji z predykatami przymiotnikowymi.

Dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych dla projektu DARIAH-PL


logo dariah

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, projekt konsorcjum wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych, zdobył dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach realizcji projektu Instytut Podstaw Informatyki będzie zaangażowany w realizację zadań grup roboczych:

  • Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu
  • Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny
  • Filologia cyfrowa

Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. DARIAH-PL, złożone obecnie z 18 instytucji, to największe w historii polskiej humanistyki konsorcjum naukowe. Jego celem jest rozwój i współpraca instytucji i badaczy zajmujących się projektami wykorzystującymi infrastrukturę cyfrową w realizacji projektów z zakresu humanistyki i nauki o sztuce w naszym kraju. Koordynatorem konsorcjum DARIAH-PL jest Uniwersytet Warszawski

Wiecej o DARIAH-PL na stronie: dariah.pl

Referat doktora Pawła Teisseyre na konferencji ECAI


Doktor Paweł Teisseyre (Zespół Analizy i Modelowania Statystycznego) wygłosił referat na prestiżowej konferencji ECAI (European Conference on Artificial Intelligence). Konferencja należy do najbardziej prestiżowych europejskich konferencji z dziedziny uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (ranking CORE: A). Praca dotyczy zaproponowanej przez dr Teisseyre metody uczenia łańcuchów klasyfikatorów w problemie klasyfikacji z wieloma etykietami. Zaproponowany algorytm pozwala ograniczyć liczbę cech wybieranych do modelu przy gwarancjach na wybieranie cech istotnych. Nowa metoda została użyta do przewidywania wielo-zachorowalności (współwystępowania wielu chorób u jednej osoby) na podstawie parametrów klinicznych pacjentów. Praca została opublikowana w materiałach konferencji ECAI i jest dostępna pod adresem: http://ecai2020.eu/papers/466_paper.pdf

ecai 2020 logo

26 lipca 2020 r. zmarł profesor Piotr Dembiński


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
26.07.2020 r. zmarł

prof. Piotr Dembiński,

Profesor Emeritus Instytutu Podstaw Informatyki PAN, który współtworzył i w  którym pracował od 1971 r.
Dyrektor Instytutu w latach 1996 - 2007.  
Wybitny specjalista w dziedzinie specyfikacji i weryfikacji systemów współbieżnych oraz walidacji protokołów komunikacyjnych.

Zawsze z wielkim oddaniem służył Instytutowi i polskiej oraz światowej informatyce.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia

Rada Naukowa, Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Podstaw Informatyki P A N

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 5 sierpnia br. o godzinie 13 w Katedrze Św. Jana Chrzciciela ul. Świętojańska 8
Złożenie do grobu nastąpi o godz. 14.30 na Cmentarzu Powązkowskim (wjazd od 6 bramy do kwatery 303, rząd 5, grób 3)


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności