Nagroda im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki


ALGORYTMY ANALIZY SKUPIEŃ

Monografia pt. Algorytmy analizy skupień autorstwa profesorów Sławomira T. Wierzchonia oraz Mieczysława A. Kłopotek została uhonorowana Nagrodą za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk w pierwszej edycji konkursu im. Profesora Zdzisława Pawlaka.

W takim kontekście dyskutowany jest problem właściwego doboru parametrów tych metod jak i problem ich efektywnej implementacji. Podjęto też próbę systematyzacji zagadnienia oceny jakości uzyskanych skupień, a także zebrano wiedzę na temat miar jakości pokrycia danego zbioru obserwacji. Z praktycznego bowiem punktu widzenia bardziej naturalne jest sformułowanie algorytmu generującego pokrycie danego zbioru obiektów, a nie jego podział.

Kolejnym, istotnym wkładem w dziedzinę jest przedstawienie ujednoliconego materiału dotyczącego algorytmów spektralnej i dyfuzyjnej analizy danych. Przedstawiono zarówno klasyczne już algorytmy grupowania spektralnego jak i ich modyfikacje wynikające ze zróżnicowanych znaczeń nadawanych pojęciu „skupienie”. Uwypuklono związek między metodami cięć przepływów w grafie a wybranymi spektralnymi własnościami laplasjanów grafu.

Wskazywano na formalne analogie między metodami grupowania, by uwypuklić możliwość transferu modyfikacji między metodologiami w celu dalszego rozwoju algorytmów.

Ponadto w monografii omówiono specjalizację wybranych algorytmów do zadań przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Prezentowane są także wybrane rozwiązania dla uczenia częściowo nadzorowanego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem